Naši partneři v SuperVazbách si pro vás připravili krátkého průvodce, ve kterém vám poradí, jak se nezbláznit ze psaní bakalářek, diplomek a obecně jakýchkoliv odborných prací. Mrkněte na to a hodně štěstí se psaním! A nezapomeňte se po úspěšném obhájení rovnou za odměnu přihlásit na naší Letní X-Challenge 😉

Na téma psaní bakalářek a diplomek toho bylo napsáno opravdu hodně a existují dokonce i specializované kurzy. Cílem tohoto článku není snažit se popsat univerzální recept, jak napsat bakalářku nebo diplomku, protože každému vyhovuje něco jiného. Jeden typ lidí nepodceňuje přípravu, práci mají hotovou včas a mají v psaní systém, což je důležité především při citování použité literatury. Druhý typ lidí je trochu více chaotický a těmto jedincům se dobře pracuje pod tlakem – tedy když mám odevzdávat za dva týdny, tak začnu psát…

To samozřejmě ideální přístup není, protože při takovém časovém vypětí se často dělají zbytečné chyby, ať už při formátování, nebo při doplňování příloh, číslování obrázků apod.

Každopádně, pokud se vám podařilo najít si na vaší škole vedoucího, který má přiměřené množství času, názvy jeho vypsaných témat nezní jako z klingonštiny a kámoši z vyšších ročníků o něm nemluví jenom sprostě, tak máte většinou z poloviny vyhráno.

V zadání občas bývají vypsány základní zdroje, od kterých je dobré začít s rešerší. Co určitě mohu doporučit, tak je projet si stránku https://theses.cz/, na které lze najít většinu již odevzdaných závěrečných prací v ČR, takže podle názvu či klíčových slov si najdete stejné nebo podobné témata a juknete se, jak to před vámi psali ostatní kolegové. Tento postup je fajn i pro hledání zdrojů pro teoretickou část a samozřejmě pro inspiraci obecně – například jak zobrazit grafy či dotazníky atd. Vzhledem k tomu, že na theses lze najít i posudky vedoucích a oponentů, tak se lze i přiučit to, v čem neopakovat předchozí chyby a na co si dát pozor.

To bychom měli základní info k teoretické části a teď je určitě dobré vytvořit si alespoň pracovní osnovu práce, pokud už nebyla napsaná v zadání. Taková pracovní osnova nemusí samozřejmě mít finální podobu, ale je super hlavně pro to, abychom viděli, co nás ještě čeká všechno dodělat, případně jak je práce logicky koncipovaná a zda takové členění dává smysl.

Pokud máte při psaní problém s metodikou a váš vedoucí nemá zrovna čas, nebo se na něj z určitého důvodu nechcete s tímto dotazem obracet, opět doporučuji vyhledat na theses práce na podobné téma a podívat se na metodiku, dle které byly zpracovány. Nemusí se z vás stát hned odborník na veškeré metodiky, ale při psaní byste měli mít přehled alespoň o metodice, kterou v práci přímo používáte. Toto se docela hodí při obhajobě, kde na toto téma poměrně často padají dotazy od zkušební komise. 😉

Jako další hlavní bod doporučuji zavčas zjistit požadavky vaší školy a formální náležitosti práce – zda budu práci tisknout, kolik je potřeba výtisků, v jaké vazbě a úpravě atd. V současné době nastupuje trend, kdy se již kvalifikační práce typu bakalářek a diplomek nemusí odevzdávat v tištěné podobě, k čemuž přistoupila například Univerzita Palackého v Olomouci a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, ale samozřejmě to zdaleka neplatí pro všechny školy. Jednotlivé školy mají často metodický pokyn, případně jiný podobný dokument, kde je přesně napsáno, jak má práce vypadat po formální stránce, od kterého místa se zobrazuje číslování stran, jak nastavit okraje stránky, zarovnání textu, odsazení odstavců atd. V případě, že vaše škola disponuje šablonou pro psaní kvalifikačních prací, určitě doporučuji tuto šablonu využít, protože si usnadníte poměrně dost práce a navíc tím výrazně eliminujete možnost chyby. Pokud škola takovou šablonu nemá a vy si s formátováním a formální úpravou práce nevíte rady, pak doporučuji se obrátit na specializovanou firmu, která se formátováním a korekturami textů zabývá, například www.SuperVazby.cz

Na webu www.SuperVazby.cz najdete také mnoho obecně známých klišé a rady, jak se jim vyvarovat, například:

 • Psát si citovanou literaturu ihned
 • Nenechávat psaní žádné části práce na poslední chvíli
 • Zkontrolovat si správný formát citací
 • Správně nastavené formátování souboru
 • Konzultovat s vedoucím práce postup při psaní (především metodiku) atd.

Těchto „pravidel a rad“ je celá řada, avšak každému vyhovuje jiný systém práce, takže je ideální pracovat podle sebe, ale samozřejmě nenechat psaní žádné části práce na poslední chvíli 😉

Určitě doporučuji nepodcenit následující věci:

 • Vždy pečlivě zkontrolovat úvod a závěr, protože to jsou často jediné části práce, které kromě vedoucího a oponenta bude ještě někdy někdo číst
 • Hlavní kapitoly by měly vždy začínat na nové straně, i kdyby na předcházející stránce byl jediný řádek textu
 • Zkontrolovat správné číslování stran (včetně příloh)
 • Zkontrolovat správnost příloh, zda sedí čísla a odkazy v textu
 • Zkontrolovat umístění obrázků, tabulek a grafů a k nim patřičné popisky. Tip: tabulky se na rozdíl od obrázků a grafů popisují nahoře
 • Pokud si nejste jistí úrovní jazyka, objednejte si korekturu na www.supervazby.cz
 • Mezi termínem odevzdání a vazbou a tiskem práce si dejte časovou rezervu, abyste měli dostatek času na kontrolu vytištěné práce a případné změny. Na SuperVazby.cz sice umí zázraky na počkání, třeba svázat bakalářku/diplomku i do 2 pracovních hodin, ale je lepší na to nespoléhat anebo si s několikadenním předstihem objednat desky předem a obsah práce poslat později. 😊

Před vytvořením finálního PDF doporučuji znovu a klidně i dvakrát zkontrolovat umístění hlavních kapitol na nových stranách a aktualizovat obsah a rejstříky (seznamy obrázků, tabulek atd.). Rozhodně nepoužívejte k eliminování samostatně stojících znaků na koncích řádků žádné mezery (někdy i 18 mezer za sebou), tabulátory ani nic podobného. Jediné, co je vhodné v tomto případě používat, je oddělení pomocí pevné mezery. Pouze v tomto případě máte záruku, že se vám při zásahu do textu poté neposune formátování v celém odstavci, potažmo na celé stránce.

No a na závěr bych ještě rád zmínil, že je dobré dávat si pozor na hovorové termíny a nespisovný jazyk, protože toto zbytečně snižuje úroveň práce. Dejte pozor na časté opakování slov typu vlastně, pak a podobných parazitických slovíček. Také slovní spojení „tím pádem“ není do kvalifikační práce zrovna nejvhodnější. Níže je uvedeno několik tipů, jak vyzrát na odborný jazyk 😊

Průvodce vědeckým žargonem

 • Je již dlouho známo = nepodařilo se mi dohledat původní zdroj
 • Projevuje se zde určitý trend = tyto údaje jsou k ničemu, ale nic lepšího nemám
 • Ačkoliv nebylo možné přinést na tyto otázky jednoznačnou odpověď= pokus vůbec nevyšel, ale i tak chci výsledky publikovat
 • K dalšímu studiu byly zvoleny tři vzorky = ostatní výsledky nedávaly smysl
 • Typické výsledky jsou zobrazeny na grafu č. XX = tento graf se mi obzvláště povedl
 • Tyto výsledky budou obsahem další studie = možná se do toho jednou pustím, jestli mě k tomu někdo dokope, nebo na to seženu nějaký prachy
 • Z vlastní zkušenosti = jednou
 • V několika případech = dvakrát
 • Panuje názor = já si myslím
 • Panuje všeobecný názor = několik kolegů si to myslí taky
 • Platný v řádu daných veličin = neplatný
 • Podle statistického průzkumu = říká se to
 • Statisticky vyjádřený odhad významu těchto zjištění = kompletně vycucané z prstu
 • Pečlivá analýza dosažených výsledků = tři stránky poznámek se mi rozmazaly, když jsem si na ně vylil kafe
 • Je zřejmé, že bude třeba vykonat v tomto směru další práci, než budeme schopni porozumět tomuto jevu v jeho úplnosti = já tomu nerozumím
 • Po následné práci mých kolegů = ani oni tomu nerozumí
 • Děkuji Josefu XY za asistenci při pokusu a Anně YZ za podnětné konzultace = Josef XY to celé udělal a Andrea YZ mi vysvětlila, o co jde
 • Nesmírně významná oblast výzkumné práce = naprosto zbytečný úkol, který mi zadala komise
 • Doufám, že tato studie podnítí další výzkumy v dané oblasti = já s tím končím

Autor: Mgr. Martin Žídek

SuperVazby, Instagram