Ahoj Challengere! Dozvíš se, co bychom si přáli, abys během X‑Challenge zanechával v lidech které potkáš, nebo pro které vytváříš obsah na sítě. Jinak řečeno, připravili jsme pro tebe kodex, aby bylo jasné, co X‑Challenge je a co už není.

Pokud ho přijmeš za své, předejdeme nedorozumění a budeme spolu rozhodně skvěle vycházet ať už osobně, nebo při vyhodnocení Jarní, Letní i Podzimní X-Challenge. Tenhle dokument je z našeho pohledu mnohem důležitější než pravidla.

Předáváme slovo Mikymu, duchovnímu otci X‑Challenge.

 1. Proč to celé vzniklo?

  Díky skautu jsem zažil spoustu silných zážitků, které formovaly moji osobnost. Často to bylo na krev, když jsem jako malej špunt musel nosit dřevo, aby se moji kamarádi mohli v zimě zahřát u ohně. Poznával jsem úžasné lidi, měli jsme svoje rituály a pevné hodnoty, které nás sjednocovaly. Věděl jsem, že až vyrostu, může ze mě díky tomu být dobrý člověk.

  V sedmnácti jsem začal cestovat po svém. V mém okolí nebyl skoro nikdo, kdo by mě inspiroval a kdo by mi ukázal, jak na to a že to vůbec jde. A samozřejmě jsem neměl peníze. Musel jsem improvizovat a všechno jsem se učil za pochodu, i když mě to občas málem stálo život.

  V roce 2014 jsem založil LowCost Race. Tehdy mi už několik let vrtalo hlavou, proč jedna skupina lidí zažívá silné zážitky, ale neumí je sdílet, nebo je ukázat v cool světle a proč druhá skupina, která jde s proudem, prahne po emocích a přesto má ploché zážitky, které sdílet umí skvěle. LowCost Race jsem založil proto, abych pomohl těmhle dvěma skupinám se od sebe poučit.

  V roce 2018 celý koncept dozrál a vzali jsme to nejlepší z 5 ročníků LCR, aby vznikla X‑Challenge.

 2. Jak se myšlenka vyvíjí?

  Jedním z nejvýraznějších principů LowCost Race byla snaha ukázat, že jde platit i jinak než penězi a hledat způsob, jak obohatit lidi svojí přirozenou hodnotou víc než zaplacenou stokorunou.

  Během let se ukázalo, že nejenže dobrá nálada je dokonalé platidlo, ale že i účastníkům taková zkušenost dává do života nesčetně více.

  Závod v prvních ročnících spočíval čistě v tom, projet co nejvíce míst za co nejméně peněz. Postupně přibyly výzvy na checkpointech, volitelné a denní výzvy. Každý rok si ověřujeme, že cílem akce je sebepřekonání a že cestování je spíš takovou třešničkou na dortu a způsob, jak se víc překonat. Přeci jenom oslovit někoho na ulici a dělat šílenosti na ulici je snazší v cizině, kde tě nikdo nezná, než v rodném městě.

  Při plnění výzev si dej záležet hlavně na tom, jak to prožiješ, a nesnaž se za každou cenu plnit co nejvíc výzev kvůli bodům. Při hodnocení to stejně poznáme a sám by ses připravil o zážitek 🙂

  Během těch posledních několika let se mi taky výrazně proměnil náhled na cestování a s tím se postupně měnil i způsob prezentace celé akce. Před deseti lety jsem začal cestovat proto, abych našel jiný domov. Postupem času jsem měl tendenci vyhnat co nejvíc lidí do zahraničí a ukázat jim, že tam je líp.

  Jenže jsem postupem času zjistil, že se tu máme skvěle. Že u cestování jde o to, jaký se člověk vrátí. Jsem ze srdce přesvědčený, že my Češi máme obrovský potenciál a k jeho naplnění nám chybí víra, že to půjde. Důvěra v sebe samotné a v lidi okolo.

  Proto je v současnosti hlavní záměr akce budovat v Češích víru v sebe, důvěru ve druhé lidi a víru v dobrou budoucnost. Na tom jsme postavili neziskovku LeapMakers, která zaštiťuje 4 další projekty se stejným smyslem. I X‑Challenge vznikla na stejném základu.

  V současnosti vidím, že cestování je „jen” jeden z prostředků poznání pravdy o světě a o sobě samém. Tím, že nás staví před nečekané situace, je to ten nejlepší učitel v životě, který nám odhaluje naše vlastní schopnosti a limity. Ale o co tu jde doopravdy – dává nám zkušenosti do života.

  Až po návratu do každodenní reality zjišťujeme, čeho si doma můžeme vážit, jak zkušenosti aplikovat, jak předávat znalosti okolní společnosti a jak být každý den lepší.

  Proto to hlavní, na čem dnes X‑Challenge stojí, je sebepřekonání a poznání svých hranic. Zahraniční prostředí, princip závodění a výzvy jako takové jsou jenom jednotlivé prostředky k tomu se vrátit zpět lepší a dokázat to poslat dál. A dokázat sami sobě i ostatním, že když jde za 10 dní zažít něco tak silného, tak za dalších 355 dní v roce člověk dokáže vážně cokoliv.

 3. Co je pro X‑Challengera nejdůležitější?

  X‑Challenge se od jiných akcí liší tím, že velká část zkušenosti a přesahu vzniká mezi řádky a na pozadí všech těch zážitků. Jde nám o šíření výše popsaných myšlenek a kvůli nim akci celý rok připravujeme. Proto se s nimi pokus co nejvíce ztotožnit.

  Od začátku jsem chtěl, aby vznikla komunita, která se na pravidlech shodne a aby výsledná akce byla tak trochu naší společnou prací. A to se doposud daří skvěle. Každé pravidlo je za poslední roky mnohokrát testováno a projednáno, aby nakonec bylo co nejvíce fér ke všem, dávalo co největší množství svobody a co nejméně omezovalo.

Shrnutí

Následující principy ber jako shrnutí všeho výše popsaného. Narozdíl od oficiálních pravidel nejsou vynutitelné (pokud hrubě nejdeš proti principům X‑Challenge, nemáme důvod tě diskvalifikovat), za to pro nás všechny mají větší hodnotu a mají vliv na způsob vyhodnocování tvého počínání během cesty.

Takže v bodech:

 1. Hledáme způsob, jak platit jinak než penězi.

  Čili, jak dát druhým lidem protihodnotu ať už formou dobrého pocitu, příběhu, pomoci nebo zlepšení dne. Pomoc prvoplánově neočekáváme a nežebráme. Pokud nám někdo pomoc nabídne, přijímáme ji s vděčností a pokorou.

 2. Nejsme suchaři.

  Testujeme svoje hranice, zajetá pravidla i dogmata a bavíme u toho svoje okolí. Není třeba do života vnášet nervozitu, jdeme si to užít! Nezapomínejme ale na zdravý rozum, na naše vlastní morální hranice ani na zákony.

 3. Podporujeme v lidech důvěru a nezištně pomáháme.

  Nelžeme o důvodu, proč by nám měli lidi pomoct.

 4. Vracíme společnosti minimálně tolik, kolik dostáváme.

 5. Výzvy plníme poctivě.

  Výzvy plníme poctivě, abychom překonali sami sebe a inspirovali okolí přístupem k životu. Nesbíráme body na úkor zážitku.

 6. Snažíme se poznat místní, nasloucháme.

  Chováme se jako cestovatelé, ne jako turisti.

 7. Jdeme do věcí naplno hlavně kvůli sobě.

  X‑Challenge může být zlom v tvém životě. Proto sám kvůli sobě jdi do věcí naplno a nastavuj si svoje maximální hranice. Můžeš získat velké zkušenosti do života a zážitky, které budeš roky vyprávět. Byla by škoda je neprožít a snažit se jenom honit body. Nezapomeň ale vždy zvážit své síly a schopnosti 🙂

 8. Jsme zodpovědní.

  Součástí plnění každé výzvy je schopnost přijmout zodpovědnost za svoje jednání. Hledej svoje hranice a posouvej je, ale pokaždé přehodnocuj, na co máš a na co už ne. Už to, že do toho jdeš, je překonání se a za to ti gratuluji. Hlavním cílem ale není zvládnout za deset dní úplně všechno, ale se všemi těmi zážitky se bezpečně vrátit domů.

 9. Co pravidla nezakazují, je většinou povoleno.

  Zadání výzev je často záměrně obecné, abys měl prostor se kreativně vyřádit. Čili co naše pravidla nezakazují, je většinou povoleno. Samozřejmě v mezích zákona. Na druhou stranu, nesnaž se věci očůrat a neptej se nás „a uznáte mi tohle?”. Neděláš to proto, abychom ti něco uznali, ale pro svůj zážitek. Samotná pochybnost jestli bychom něco uznali, znamená, že si nejsi jistý zmáknutím výzvy. Odevzdej vždycky to, o čem jsi přesvědčený, že je to tvůj nejlepší výkon. Ideální účastník nás samotné inspiruje tím, jak si nad rámec zadání výzvu naschvál ztížil. A jak moc ho taková věc posunula a jak si ji užil.

 10. Respektujeme práva jiných lidí.

  Plnění úkolů nesmí narušovat osobní svobodu a práva jiných lidí, ani je nepřiměřeně obtěžovat. Chceme u každého, s kým se potkáme, zanechat dobrý pocit.

 11. Řídíme se místními zákony.

  Při plnění výzev se řídíme zákony České republiky a/nebo země, kde je plníme, i místními vyhláškami. Dobrý pocit přece chceme zanechat i u úředníků, policistů či u starosty vesnice.

Pokud ses dostal až sem, moc ti gratuluji a přeju ti z celého srdce, abys sám sobě díky X‑Challenge přinesl ty nejlepší zážitky a vracel se domů hrdě a s úsměvem.

Žij život tak, jak nejlíp dovedeš!

Miky – zakladatel X‑Challenge