V Lucemburku jsme si spolu s týmy Ses-lost a Agilními hrošíky zatančili v naší school dance 🎶