tohle bylo krasny, hvezdy byly krasny a byly jsme spolu!