Mnichov. Posledni checkpoint nasi cesty. Bohuzel jsme nesplnili vyzvu, ale i tak to stalo za to.